Leer onze geschiedenis kennen

Onze geschiedenis

In de gevel van de Klander Muelen zit een gevelsteen met het opschrift "In de Klander Muelen 1646". Op die steen staat een afbeelding van een zogenaamde klandermolen : een op rollen geplaatste, met steen beladen bak. De bak kon met touwen heen en weer getrokken worden en diende als een soort mangel. De "Klander Muelen en Heete Persen" werd gesticht omdat de lakenweverij in Dordrecht zich begon te ontwikkelen in die tijd. Het huidige Dordtse stadhuis was oorspronkelijk een lakenhal. Het laken onderging verschillende bewerkingen om tenslotte geglansd te worden. Het woord klanderen betekende glanzend maken.

Onze geschiedenis

Eind 17e eeuw werd het bedrijf gesloten en als woonhuis ingericht. Elke vierkante meter werd gebruikt: er woonden in de 19e eeuw niet minder dan 63 personen, meestal onder kommervolle omstandigheden. Er bestond toen dan ook een Dordts gezegde: "Het lijkt er wel één uit de Klander Muelen". De omstandigheden in de nieuwe Taveerne "In de Klander Muelen", die in 1976 werd opgericht door de huidige eigenaar - herbergier Han Elzerman - zijn nu gelukkig heel wat prettiger!